Ymweld â ni

Children enter a building

Oriau agor:

23 Mawrth i 29 Medi 2024

Dydd Mercher i Ddydd Sul

10.00yb -4.00yp

The Church at Mary Jones Pilgrim Centre

Mis Hydref tan Mis Mawrth

Mae'r Ganolfan yn parhau i fod yn agored i ymweliadau grŵp wedi'u harchebu ymlaen llaw trwy gydol y tymor y gaeaf ac mae hefyd ar gael i'w llogi.

Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno cynllunio penwythnos cenhadol gan y gallwn helpu i hwyluso eich digwyddiad a chynnig opsiynau llety.

Paratoi ar gyfer eich ymweliad

Mynediad

Nid oes tâl mynediad i'r ganolfan, ond rydym yn croesawu rhoddion. Codir tâl bychan am grwpiau ysgol. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Maes parcio

Mae digon o le parcio ar gael. Nid oes tâl am barcio, ond mae’r maes parcio ar gyfer ymwelwyr â'r ganolfan a'r caffi yn unig ac y bydd y gatiau yn cael eu cloi am 4.30yp.

Archebion grwpiau bach a digwyddiadau

Mae'r ganolfan hefyd ar gael i'w harchebu ar gyfer grwpiau bach a digwyddiadau, gyda'r opsiwn i archebu llety os oes angen. Os ydych chi’n cynllunio penwythnos i ffwrdd ar gyfer addysgu’r Beibl, gweddïo, addoli neu unrhyw weithgaredd cenhadol, cysylltwch â ni gan fod ein prisiau’n rhesymol iawn!

Canolfan Pererin Mary Jones, Llanycil, Y Bala, Gwynedd LL23 7YF

01678 521877