Gwybodaeth ddefnyddiol am Caffi Pererin

A cake on a bench with a lake in the background

Mae’r caffi yn ofod cynnes a chroesawgar sy’n agored i bawb – gallwch ei fwynhau heb ymweld â’r ganolfan.

Cysylltwch â ni ar gyfer ymholiadau i archebu lle ar gyfer grŵp.

Bwydlen

Lawr lwythwch enghraifft o'r fwydlen.

Oriau agor

Mae ein caffi ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Dydd Mercher i Ddydd Sul, 10.00yb -4.00yp, Hefyd ar agor dros Wyliau’r Banc.

Archebion grŵp

Ydych chi'n chwilio am le i gynnal digwyddiad neu achlysur arbennig?

Gall y caffi baratoi bwydlen bwrpasol ar gyfer eich grŵp. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Swyddi

Rheolwr Caffi

Rydym yn chwilio am Reolwr Caffi gydag angerdd am arlwyo a phrofiad profedig mewn cegin fasnachol neu leoliad lletygarwch i oruchwylio pob agwedd ar weithrediadau caffi.  O gynllunio'r fwydlen a chanfod cyflenwyr i baratoi eitemau bwyd a diod o ansawdd uchel, byddwch yn sicrhau bod gweithdrefnau a pholisïau EHO priodol ar waith, ac yn rheoli tîm bach i ddarparu profiad ymwelwyr o'r radd flaenaf i ymwelwyr.

Gwnewch gais ar wefan Cymdeithas y Beibl

Cynorthwyydd Caffi a Chanolfan Ymwelwyr

Rydym yn chwilio am berson sydd â dawn ar gyfer lletygarwch a sgiliau rhyngbersonol ardderchog. Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn cynorthwyo rhedeg Canolfan Pererin Mary Jones o ddydd i ddydd. O baratoi a gweini bwyd ffres yn y caffi, i ysbrydoli ymwelwyr gyda stori Mary Jones yn y ganolfan ymwelwyr, byddwch yn rhoi profiad ymwelwyr o'r radd flaenaf i'r gwesteion.

Gwnewch gais ar wefan Cymdeithas y Beibl